Bell Schedules

Robert Southey School Bell Schedule
Kindergarten - Grade 9 Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:47 AM 9:50 AM 63 min
Period 2 9:50 AM 10:53 AM 63 min
Recess 10:53 AM 11:07 AM 14 min
Period 3 11:07 AM 12:10 PM 63 min
Noon Break 12:10 PM 1:00 PM 50 min
Period 4 1:00 PM 2:03 PM 63 min
Recess 2:03 PM 2:17 PM 14 min
Period 5 2:17 PM 3:20 PM 63 min
Grade 10-12 Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:47 AM 9:50 AM 63 min
Period 2 9:50 AM 10:53 AM 63 min
Period 3 10:57 AM 12:00 PM 63 min
Period 4 12:45 PM 1:48 PM 63 min
Period 5 1:48 PM 2:51 PM 63 min
Kindergarten - Grade 12 Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Warning Bell 8:40 AM
Period 1 8:47 AM 9:50 AM 63 min
Period 2 9:50 AM 10:53 AM 63 min
Break K-9 10:53 AM 11:07 AM 14 min
Break Gr. 10-12 10:53 AM 10:57 AM 4 min
Period 3 K-9 11:07 AM 12:10 PM 63 min
Period 3 Gr. 10-12 10:57 AM 12:00 PM 63 min
Lunch K-Gr. 9 12:10 PM 1:00 PM 50 min
Lunch Gr 10-12 12:00 PM 12:45 PM 45 min
Period 4 Gr. 10-12 12:45 PM 1:48 PM 63 min
Period 4 K-Gr. 9 1:00 PM 2:03 PM 63 min
Break 2:03 PM 2:17 PM 14 min
Period 5 K-Gr. 9 2:17 PM 3:20 PM 63 min
Period 5 Gr 10-12 1:47 PM 2:51 PM 64 min